Báo cáo số 15-BC/ĐU ngày 17/9/2018 của Đảng ủy Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội về đánh giá kết quả công tác 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm
Ngày đăng: 25/09/2018
Lượt xem: 69

Báo cáo số 15-BC/ĐU ngày 17/9/2018 của Đảng ủy Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội về đánh giá kết quả công tác 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018

Nội dung chi tiết theo tệp đính kèm:

http://quydautuphattrien.hanoi.gov.vn//public/uploads/15-BC-DjU.pdf

Về trang trước Lên đầu trang
;