Đề nghị để các đối tượng tham gia đầu tư xây dựng NƠXH được vay vốn ưu đãi
Ngày đăng: 20/04/2018
Lượt xem: 160

 Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi NHNNVN đóng góp Dự thảo Tờ trình về khung lãi suất cho vay ưu đãi của các tổ chức tín dụng (TCTD) đối với khách hàng vay vốn nhà ở xã hội (NƠXH) và Dự thảo Quyết định về mức lãi suất cho vay ưu đãi của các tổ chức tín dụng do NHNNVN chỉ định áp dụng trong năm 2018 đối với khách hàng vay vốn để mua, thuê, thuê mua NƠXH, xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở theo quy định tại Nghị định 100/2015/NĐ-CP.

Theo đó, ngoài việc thống nhất mức lãi suất cho vay ưu đãi của các TCTD đối với khách hàng năm 2018 (4,8%) là phù hợp lãi suất cho vay trung, dài hạn bình quân năm 2017 và dự kiến lãi suất kế hoạch trong năm 2018, Bộ Xây dựng đề nghị NHNNVN xem xét, bổ sung theo hướng cho các đối tượng tham gia đầu tư xây dựng NƠXH được tham gia vay vốn ưu đãi để phù hợp với quy định của pháp luật về nhà ở. Bởi theo Bộ Xây dựng, theo quy định của pháp luật về nhà ở thì việc cho vay ưu đãi từ các TCTD được thực hiện cho các đối tượng tham gia đầu tư xây dựng NƠXH và cho các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ NƠXH (khoản 2 Điều 17 của Nghị định 100/2015/NĐ-CP). Đối chiếu với quy định nêu trên, tại điểm 3 của Dự thảo Tờ trình và Điều 1 của Dự thảo Quyết định, NHNNVN đề xuất mức lãi suất cho vay ưu đãi của các TCTD đối với khách hàng năm 2018 (4,8%) chỉ áp dụng đối với khách hàng là hộ gia đình, cá nhân vay vốn để mua, thuê, thuê mua NƠXH; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở, là chưa phù hợp.

Về trang trước Lên đầu trang
;