Hội nghị Quỹ đầu tư phát triển địa phương năm 2018
Ngày đăng: 27/07/2018
Lượt xem: 360

Trong các ngày 23-24/7, Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội đã tham dự Hội nghị Quỹ đầu tư phát triển địa phương năm 2018 và các hoạt động bên lề được tổ chức tại thành phố Đà Nẵng.

Hội nghị năm nay có sự tham gia của đại diện Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch & Đầu tư, Bộ Tư pháp, lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng và 43 Quỹ đầu tư phát triển địa phương nhằm đánh giá kết quả hoạt động năm 2017; bàn giải pháp phát triển hệ thống quỹ; lấy ý kiến với dự thảo Nghị định về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương thay thế Nghị định 138/2007/NĐ-CP và Nghị định 37/2017/NĐ-CP.

Để chuẩn bị nội dung tham dự Hội nghị, đồng chí Chu Nguyên Thành - Tổng Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội đã chủ trì buổi thảo luận với quỹ đầu tư phát triển các tỉnh, thành phố về hoạt động nhận ủy thác quản lý vốn và hoạt động cho vay.

Đ/c Chu Nguyên Thành - TGĐ Quỹ ĐTPT TP. Hà Nội chủ trì buổi thảo luận

Tại buổi thảo luận, đồng chí Chu Nguyên Thành đã nêu ra 02 mô hình nhận ủy thác quản lý vốn hiện nay các quỹ đang áp dụng, phân tích đặc điểm của từng mô hình cũng như những khó khăn, vướng mắc gặp phải. Đối với hoạt động cho vay, các quỹ đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm trong quá trình thực hiện, tập trung tham gia đóng góp ý kiến với dự thảo Nghị định về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương thay thế các Nghị định trước đây.

Về trang trước Lên đầu trang
;