Hội thảo kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo HN
Ngày đăng: 20/07/2018
Lượt xem: 157

Ngày 20/7/2018 Đại diện lãnh đạo UBND Thành phố; Đại diện các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và công nghệ; Các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, KH &CN, Tài chính, công thương...; Đại diện lãnh đạo Quỹ Đầu tư và Các tổ chức hỗ trợ KN và KNST trên địa bàn thành phố; Các Hiệp hội doanh nghiệp, trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp; Các Trường Đại học: Bách Khoa, Ngoại Thương, Đại Học Quốc Gia ...tham dự hội thảo kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo Hà Nội tại không gian đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp BKHUP, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Tại cuội hội thảo đại diện lãnh đạo các bên đã trao đổi, chia sẻ về thực trạng hệ sinh thái khởi nghiệp của Việt Nam và Hà Nội; kinh nghiệm quốc tế về phát triển hệ sinh thái KNST, các mô hình hỗ trợ KNST điển hình trên thế giới, kinh nghiệm cho Hà Nội; Ký kết hợp tác giữa Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị trong hệ sinh thái KNST Hà Nội nhằm tăng cường kết nối, thúc đẩy hệ sinh thái KNST Hà Nội phát triển.

Đây là cơ hội để Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố Hà Nội nghiên cứu các quy định pháp luật hiện hành, chỉ đạo của UBND Thành phố, mô hình hoạt động của các quỹ hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo hiện có tại một số tỉnh thành trên cả nước; tham khảo ý kiến chuyên gia tại các hội nghị, hội thảo. Từ đó, đúc kết được các kinh nghiệm và đưa ra các nội dung, phần việc tham gia, mức độ tham gia của Quỹ.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Về trang trước Lên đầu trang
;