Tập trung giải ngân cho các dự án GPMB và phát triển quỹ đất, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố
Ngày đăng: 20/04/2018
Lượt xem: 232

Năm 2017, UBND Thành phố giao Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội thanh toán, ứng vốn để GPMB và phát triển quỹ đất cho 147 dự án với tổng số tiền 3.607,3 tỷ đồng. Bên cạnh đó, UBND Thành phố cũng giao Quỹ ứng từ nguồn vốn điều lệ để giải ngân cho dự án GPMB công viên phần mềm huyện Đông Anh với số tiền 500,4 tỷ đồng.

Thực hiện kế hoạch vốn được giao, Quỹ đã bám sát các chỉ đạo của UBND Thành phố và triển khai quyết liệt nhiều biện pháp để đẩy nhanh tiến độ giải ngân cho các dự án như: Ban hành Quy trình tạm thời về thanh toán, ứng vốn và thu hồi vốn, qua đó góp phần rút ngắn thời gian thẩm tra và giải ngân, tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ đầu tư. Đặc biệt, đối với các dự án GPMB khu xử lý rác thải Xuân Sơn, công viên phần mềm huyện Đông Anh...  thời gian giải quyết thường từ 2 - 3 ngày đã góp phần đẩy nhanh tiến độ GPMB các dự án, tránh khiếu kiện của người dân. Trực tiếp làm việc với các CĐT, đi thực tế các dự án để nắm bắt tiến độ thực hiện, khó khăn vướng mắc của các dự án và hướng dẫn hoàn thiện thủ tục ứng vốn cho các dự án theo quy định. Đôn đốc giải ngân, trong đó đề nghị các CĐT đăng ký nhu cầu, tiến độ và cam kết giải ngân KHV năm 2017, trên cơ sở đó phân công cán bộ trực tiếp phụ trách dự án thường xuyên đôn đốc giải ngân để đảm bảo tiến độ.

Đến nay, Quỹ đã tiếp nhận, thẩm tra gần 1.600 hồ sơ đề nghị thanh toán, ứng vốn; lũy kế thực hiện giải ngân khoảng 3.380,4 tỷ đồng, đạt 93,7 % KHV được giao. Trong đó:

Các dự án xây dựng HTKT tái định cư: Giải ngân cho 27 dự án với tổng số vốn 327,4 tỷ đồng, đạt 89,2% kế hoạch. Dự kiến hoàn thành 9 dự án với 94,5 ha phục vụ tái định cư các dự án trọng điểm, dân sinh bức xúc của Thành phố.

Các dự án xây dựng nhà ở tái định cư: Thực hiện giải ngân cho 11 dự án với tổng số vốn 649 tỷ đồng, đạt 92,2% kế hoạch. Dự kiến hoàn thành 6 dự án góp phần đẩy nhanh tiến độ GPMB thực hiện các công trình trọng điểm của Thành phố.

Các dự án GPMB phục vụ các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố: Đã giải ngân cho 20 dự án với tổng số vốn 797,2 tỷ đồng (đạt 99,6% kế hoạch) để giải phóng mặt bằng khoảng 90 ha đất và đền bù, hỗ trợ cho khoảng hơn 1.000 hộ gia đình, tổ chức. Ngoài ra, Quỹ ứng từ nguồn vốn điều lệ để giải ngân cho dự án GPMB công viên phần mềm huyện Đông Anh 322,5 tỷ đồng, đóng góp trong công tác giải phóng mặt bằng nhiều dự án trọng điểm, dân sinh bức xúc.

Các dự án GPMB và xây dựng HTKT đất đấu giá: Giải ngân cho 44 dự án với tổng số vốn 686,3 tỷ đồng, đạt 94,9% kế hoạch. Nguồn vốn ứng từ Quỹ đã góp phần hỗ trợ UBND các quận, huyện, các chủ đầu tư hoàn thành đầu tư các dự án và tổ chức đấu giá trong năm. Ước số thu từ đấu giá các dự án trên khoảng 1.500 tỷ đồng đã góp phần đáng kể trong chi đầu tư phát triển và chi chương trình nông thôn mới của các Huyện.

Các dự án GPMB và xây dựng HTKT đất dịch vụ: Giải ngân cho 41 dự án tại 10 quận, huyện với tổng số vốn 890 tỷ đồng, đạt 92,4% kế hoạch giao. Dự kiến hoàn thành 35 dự án với tổng diện tích là 1.589.603 m2 và giao đất cho 9.317 hộ dân.

Bên cạnh công tác thanh toán, ứng vốn cho các dự án, Quỹ cũng đẩy mạnh công tác thu hồi tạm ứng và thu hồi vốn ứng; thực hiện rà soát, tổng hợp số dư tạm ứng và số vốn đã ứng còn phải thu hồi; lập kế hoạch theo dõi, thu hồi cụ thể; đôn đốc chủ đầu tư hoàn trả.

Quỹ phấn đấu kết thúc niên độ ngân sách 2017 tập trung giải ngân với tỷ lệ trên 95% kế hoạch vốn được giao, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm, các dự án dân sinh bức xúc trên địa bàn thành phố; hỗ trợ UBND các quận, huyện hoàn thành đầu tư các dự án đất đấu giá, đất dịch vụ. 

Về trang trước Lên đầu trang
;