Hội thảo kết nối hệ sinh thái k11222
2018-11-16 04:08:28 - 54 lượt xem
afsd fsdf Chi tiết
Mới: Bổ sung trường hợp tinh giản biên chế cán bộ, công chức
2018-09-12 03:11:28 - 94 lượt xem
Chủ Nhật, ngày 9/9/2018 - 10:10 (PLO)- Chính phủ vừa ban hành Nghị định 113/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế, có hiệu lực thi hành từ ngày 15-10. Theo đó, Nghị định 113 bổ sung đối tượng tinh giản biên chế là cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo thôi giữ chức vụ do sắp xếp, tổ chức bộ m&a... Chi tiết
Đề xuất mới về đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức
2018-08-24 07:02:59 - 128 lượt xem
(Chinhphu.vn) - Bộ Nội vụ đang dự thảo Nghị định về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức để thay thế Nghị định 56/2015/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định 88/2017/NĐ-CP. http://baochinhphu.vn/Chinh-sach-moi/De-xuat-moi-ve-danh-gia-phan-loai-can-bo-cong-chuc-vien-chuc/344633.vgp ... Chi tiết
Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức người lao động trong các cơ quan thuộc Thành phố Hà Nội và Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn Thành phố hà Nội năm 2017
2018-06-04 02:24:51 - 190 lượt xem
http://quydautuphattrien.hanoi.gov.vn//public/uploads/document/CV-672-522-QDj-UBND_quy_tắc_ứng_xử_CB,_CC,_VC.pdf http://quydautuphattrien.hanoi.gov.vn//public/uploads/document/quyet-dinh-1665-qd-ubnd_ứng_xử_nơi_cong_cong.pdf ... Chi tiết
Đề xuất quy định mới về Quỹ Đầu tư phát triển địa phương
2018-04-20 06:42:51 - 184 lượt xem
Bộ Tài chính đang đề nghị xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương (thay thế Nghị định số 138/2007/NĐ-CP và Nghị định số 37/2013/NĐ-CP).           Bộ Tài chính cho biết, quá trình triển khai Nghị định số 138/2007/NĐ-CP và Nghị định số 37/2013/NĐ-CP cho thấy hệ thống Quỹ đầu tư phát tr... Chi tiết
;