Tổ chức đảng, đoàn thể
Ngày đăng: 20/04/2018

I. BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ:

1. Bí thư Đảng ủy: Bà Chu Nguyên Thành - Tổng Giám đốc.

2. Đảng ủy viên

- Bà Phạm Ngọc Bảo: Phó Tổng Giám đốc.

II. BCH CÔNG ĐOÀN

          1. Chủ tịch: Ông Nguyễn Thế Hiệp - Phó Tổng Giám đốc

          2. Phó Chủ tịch: Bà Phạm Thị Hồng Hoa - Phó Trưởng phòng TCHC

          3. Ủy viên Ban chấp hành

                   - Ông Đặng Hữu Công

                   - Ông Nguyễn Khả Minh

                   - Bà Nguyễn Minh Hiếu

                   - Bà Nguyễn Lệ Dung

                   - Bà Đặng Minh Hiền

                   - Bà Phạm Thị Liên Ngà

                   - Bà Lương Kiều Trang

 

III. HỘI CỰU CHIẾN BINH

1. Chủ tịch: Ông Khuất Quang Trung - Phó Tổng Giám đốc.

2. Phó Chủ tịch: Ông Nguyễn Thanh Hà - Trưởng phòng TCHC.

 

IV. BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

1. Bí thư: Ông Đỗ Văn Giang

2. Phó Bí thư: Ông Trịnh Minh Nghĩa

3. Ủy viên Ban chấp hành

- Ông Nguyễn Mạnh Việt

- Bà Nguyễn Thị Khánh Huyền

- Ông Ngô Mạnh Quý

- Ông Khuất Minh Tú

- Ông Nguyễn Huy Hoàng

Về trang trước Lên đầu trang
;